Page:Sibu Congkan Sanbian135-顧炎武-天下郡國利病書-50-03.djvu/19

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


為首務奈何置數千頃膏腴之田民十餘萬指于水而不為之所積乆不散潰

且為漕河害匪細故也幸聖明哀矜与大司空計事者天子以為然乃詔

部使者為清河開渠導自洪河蓮花池延四十餘里下達古黄河廣二丈深等

之名曰䟽水渠以洩河決及倒坡諸窪之水功施扵不世其後歳乆渠淤漫流

為災又復如前民坐苦河伯以聽其漸下武城而于武城河西置減水牐一以

洩之亦猶有行水之道也嘉靖三十七年武城令私其民乃召徒從於御河西

接一字河築横堤四十餘里逆絶上流四十一年水患作逼浸清河民洶洶莫

知死所武城人且聚堤抵掌以明得意由是二省交惡謀動于戈殺我民季秉

訟之臺府屬吏勘當又擊殺我𨽻人胡守仁具獄上廷尉 朝廷下明詔令兩

省使者平其事武城人强不服猶豫未肯撤堤隆慶三年河决尖塚平地水深

又餘死于水者王景木等十餘人城不下者數版民多避居九塜得免武城人

日操兵刃守堤如藏府屬水𫝑壅迫一夕決堤直下如建瓴而武城人反自貽