Page:Sibu Congkan Sanbian135-顧炎武-天下郡國利病書-50-03.djvu/46

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此頁尚未校對


六十里入元城界在大名境者曰逯家堤去縣東三里許相傳戚里逯氏居此因名曰李茂堤

去縣八里曰范勝堤去縣十五里曰張家堤去縣二里曰附城堤環縣治以衞漳水正徳間知縣

吳極增築之植柳千株故又名吳公桺堤曰衞河堤起新鎮逹舘陶延袤三百餘里成化間知府李瓉増築曰諸

公堤去縣治西二里嘉靖已酉知縣諸偁増築故名曰紅船灣堤在艾家口弘治𥘉衞決為患亦知府李瓉所築

曰沙丘堰水經注在貴鄉今失其址或云即沙堤在舊府西北隅在魏縣境者曰漳堤在縣南其

南岸起自臨漳延袤八十里北岸自成安五十里俱由魏縣抵元城界○毎夏秋淫雨河漲衝沒甚

惨萬曆十六年北徙邑南郭外堤下知縣梅守相𥙷築大堤以防

之二十年教諭胡璉署篆因河決臨漳舊口渰損麥苗請於道府

移文臨漳廣平元城三縣𬒳患䖏恊力堤防二十一年漳河分為