Page:Sibu Congkan Sanbian138-顧炎武-天下郡國利病書-50-06.djvu/17

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


唐曹恭王廟在松江恭王太宗第十四子調露元年則天皇后出

為蘇州刺史 百口橋後漢郡人顧訓家有百口五世同居鄉人

効之共議近宅造百口橋以彰孝義也 乗魚橋在交讓瀆郡人

丁法海與琴高友善高世不仕共營東臯之田時𡻕大稔二人共

行田畔忽見一大鯉魚長可丈餘一角兩足雙翼舞于高田法海

試上魚背静然不動良乆遂下請高登魚背乃舉翼飛騰冲天而

去 琴高宅在交譲瀆法海寺西五十歩法海寺濟陽丁法海舎

宅所置法海盖丁令威之裔殿 浮圖下有令威煉丹井也 臯

橋吳縣北三里有五十歩漢議𭅺臯伯通字奉卿所居因名伯通

卒葬胥門西二百歩號伯通墩高七梁鴻𨼆居伯通廡下為人賃

舂每歸妻為具食舉案齊眉伯通察而異之曰彼傭能使其妻敬