Page:Sibu Congkan Sanbian139-顧炎武-天下郡國利病書-50-07.djvu/85

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


正徳二年廵撫左副都御史艾SKchar重定論田加耗例

六年廵撫右僉都御史張鳯復論粮加耗并銀布折徴舊例復舊規革弊便民案㩀華

亭𦒿民SKchar泰等呈切照柗江地方不滿二百里粮儲動百餘萬宣徳年間廵撫侍郎周文襄公因時䖏置為民便益毎秋粮一石加耗六斗七升金

花銀一両准平米四石細布一疋准平米二石粗布一疋准平米一石起運出兊官軍俸粮師生廪禄不缺尚有餘粮賑濟飢民弘治年間始於田

上加耗分作三鄉又分沿海不沿海等第不一粮書乗机紊亂作弊以致民遭其殃官受其累自古國以民為本民以食為天連年災傷疫癘飢饉

相仍死亡者衆存在者寡幸䝉 欽差都堂大人撫臨整理粮法深為民便呈乞裁䖏等因到院本院先為延訪民情以圗治安事今㩀上海縣内

𦒿民朱禋等呈稱聞之父老各䖏田粮多在田上加耗惟我柗江則不可行有上中下三鄉有肥薄瘦三等有升斗斛三科俱係先 朝秤𡈽起粮

因地立法非後人所可改易宣徳間廵撫周文㐮公 奏将東鄉抛荒田土召民開墾三年之後止取原粮復 奏折徴金花銀粗細布毎銀一両

准平米四石細布一疋准平米二石粗布一疋准平米一石于時起運不减今日倉庫有存留之富閭閻有賑濟之儲官不知勞民甚稱便其後知

府樊公復念小民運粮之苦 奏将綱用耗米折收白銀毎両准米二石五斗給與粮長令其自運官民両便至今頼之當時並是粮上加耗每石