Page:Sibu Congkan Sanbian142-顧炎武-天下郡國利病書-50-10.djvu/84

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


管其情更苦以故情願額定納錢用圗安静等語又對五城御史云僱募之

事従耒未曾㪯行且南都地廣人衆中間容有咨訪不到未可信為停妥乃各

御史又将㑹同舘各𠩄查各舖内有貧窮孤寡者各自躬親至于其家細訪端

的因而沿途徧問民情稍覺可憐者無不従寛派錢收取各御史審定名

錢數鋪册復令書SKchar手㑹集一䖏督令細SKchar五城見該出錢總數随即模倣前

任題准簡可照繁册併地方夫差册細五城今日合用總甲火夫併當更夫活

撥上 陵等項燈夫併各公用家火SKchar血各該錢總數較之前項𠩄定舖錢尚

有嬴餘随即㑹同五城御史将前各舖𠩄𣲖各家錢數各行儘錢照减務使今

日𠩄派錢數與今日𠩄用錢數一一相同乘此杜絕衙門多取以防嫌𡚁随照

各花名所减錢數各舖冩長单一張徧示大小人民又喚集五城原呈文老

諸人到院問云徴錢僱募一節應否舉行各對云但淂官府徴錢僱募則衙門

SKchar既不淂重科妄派且一切在官事體俱是僱募總甲自行承當别無正身

總甲名色民間何䓁安静當此之際即使比照三十六年分私僱等項錢數編