Page:Sibu Congkan Sanbian142-顧炎武-天下郡國利病書-50-10.djvu/9

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


專督三十六衞軍儲岀納及浙江江西湖廣直𨽻芻榖督治江防一人郎南䑓治見戎備總志SKchar理河道一人

治濟寕以工部侍郎兼都御史SKchar理漕河自儀真直抵衞河近或無工部銜者

監察御史十有一人北䑓五人南䑓六人 廵 按郡縣三人一治太平按六府一州一治泗州按四府三州

一治蘇州按四府提督學校一人治都城内按畿内郡縣諸學以作多士治鹺法一人治揚州察鹺奸禁私

治屯田一人南䑓任之察諸衞屯種之弊清戎二人無常任多以南䑓任之江防二人以南䑓分治一治安

慶一治鎮江見戎備總志監儲一人以南䑓者督治鳯陽諸郡倉儲近監催

户曹主事五人 監督三人一治徐州洪厰一治淮安清江厰皆北曹一治浦子城以南曹者任之𣙜稅二

一治揚州一治蘇州滸墅皆設関徴筭商舡料鈔𡻕輸于京

刑曹主事一人 司理一人治淮安理督漕䑓院之刑

工曹郎中一人主事七人 SKchar理漕河一人治髙郵非定治也以郎中任之漕艎厰一人