Page:Sibu Congkan Sanbian142-顧炎武-天下郡國利病書-50-10.djvu/90

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


未必冝兵宜兵者未必准頂無錢進身即韓白李郭有老死溝壑耳國安淂壮

士而用之獨不思民間亾命盡人皆可為兵獨于真軍反多忌諱臣誠莫得其觧

為冝盡捐腐陋之局痛懲刁勒之奸查出十一年舊額将五十餘衞軍不論正

餘盡𢾗挑選少年膂力壮徤心神朴茂精彩煥𤼵者儘作营兵最上為選鋒次

即為常伍有餘則𥙷作駕船守門諸役于各营内汰出惴懦矮小力差弱年未

哀者𠑽大小衙門官府跟随導衞之用其耳聦目明手持足行儘足操SKchar負

執矛荷戈何必壯丁法行自上始舊有仗財营窟SKchar托𨼆占者勛功卿第各自

清查但係衞軍送還本兵一體審𤼵少壮入营操演殷冨責以用牧定案如山

不容生端再掣訟庭兩造不淂住粮誤操用此法選𥙷于大小敎塲各冝𥙷

一萬一千神機合廵邏遊廵亦然新江口縱不復舊額一萬七千之數亦冝選

足一萬二千五百人為一師﨣﨣桓桓彪虎成𡱝都城内外氣象自别浦口池

河一時不能滿萬亦先選各五千連絡掎角聲𫝑相援至于 孝陵原額二千

今亦冝于本衞軍餘挑選足一千寄操諸軍此空勢應撒回彼空自為簡𥙷