Page:Sibu Congkan Sanbian142-顧炎武-天下郡國利病書-50-10.djvu/94

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


首尾交錯血脉流盪汛地逰兵营亦期㑹適中䖏随衆習操免致抛零武藝生

澀庻江險為我兵𠩄㩀而敵不得乘耳又查嘉靖年間兵部因事預防有四靣

SKchar選鋒㐲塲之建南如石子崗東如土山西如望江楼北如仙鶴觀麒麟舖

東山寺等䖏墩臺纍纍一以控扼地形一以埋伏人馬承𠥾日乆SKchar土民侵占

或荒蕪積草今西尚有而東南北三靣曠然失陷舊趾可㝷可不亟行查覆整

立守望春秋閲視播威武以攝不軌之民乎新江口抵江浦驛三十里程耳近

聞新河相望頗近一葦可渡冝有重險以限長流淂無新江口船額告復其舊

分支船以衞浦口東西兩岸對守戒嚴賊浞水則夾擊之便従陸則摧遏之易

乎浦口一营逼近卧榻厫棟遼遠𢈔廪露積不患無粮而患無兵不患無兵而

患無法青衿里中豪翼庇軍伍偷惰驕玩誹謗告訐持将吏短長即守禦莫敢

誰何安問其他一水僅隔法令頓殊至于池河相去彌遠指股同大冠履倒置

軍民概䖏凨俗澆漓莫可挽回葢由武臣SKchar䡖彈壓無人末流至是合無比户

部例専差兵部司官駐扎滁州廵守二䖏賞蜀號令一出其手圉牧屯粮亦令