Page:Sibu Congkan Sanbian144-顧炎武-天下郡國利病書-50-12.djvu/116

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


子原属誤筆考禹貢㳂于江海達子淮泗謂時江淮未通江㳂海始與

淮泗逹盖三江入海淮泗亦入海故江淮各入海始相㑹合豈嘗内地

相通㢤近日淮水南注轉為髙寶則其去江宻邇矣但揚州儀真地形

甚高故髙寳五湖向来蓄而不泄至我 朝廼匯之以通運常年湖水

汎濫如近年淮水南注水甚加増則揚 --(『昜』上『旦』之『日』與『一』相連)州儀真之間亦可開閘開𭐏稍

泄逾額之水若泄至二尺以上則揚 --(『昜』上『旦』之『日』與『一』相連)儀河通遂漸就乾涸而髙寳之水

涓滴不南昨者高郵告急大闢揚儀通江諸途可謂無餘力矣廼髙郵

湖僅减二三尺之濤而揚 --(『昜』上『旦』之『日』與『一』相連)州湾頭鈔関遂涸回空及官民舡隻阻塞者

三十里遂復亟行閉閘塞港築汊而後膠舟具通此其明驗矣故淮河

入江之途不可扵揚 --(『昜』上『旦』之『日』與『一』相連)儀求也必𣣔扵揚儀求之則必将掘深揭儀五七

尺盡廢閘𭐏縦湖淮二水大與江合頋萬一江水復濫且引之入則揚