Page:Sibu Congkan Sanbian144-顧炎武-天下郡國利病書-50-12.djvu/32

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 法課額正所禁也

 阜𨹧湖在淮城西四十里水面濶二十里長四十里中多陵阜泉涸

 時深淺不一與淮河隔一岸水𤼵時淮常注湖黄合淮亦注湖三𫝑

 相合駕風而恣東衝郡郛西踰龜山浸桃源北滙清口南刷衡陽周

 圍四百里茫無際涯宋洪澤龜山果在此是舎清口之安流無故而

 㝷險道矣古人用水以漕為國也因以溉田為民也兹湖也不可漕

 不可溉唯用禹貢陂澤之法使無潰決㑹河淮以距海焉爾

徽宗崇寕二年詔淮南修遇明河自真州宣化鎮江口至泗州淮口五

年畢工一名遇明河按宋運河在扵楚州淮隂之間初未嘗由泗盖宋

泗州今清河界也按志以前云濬真楚運河以後云修真揚楚泗髙郵運河則知運河木嘗𠙽洄而所謂泗者真清口也

重和元年前𤼵運使栁廷俊言真揚 --(『昜』上『旦』之『日』與『一』相連)楚泗髙郵運河隄岸舊有斗門水