Page:Sibu Congkan Sanbian145-顧炎武-天下郡國利病書-50-13.djvu/102

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


一百五里下至居家口入蕭縣境嘉靖十九年開挖二十四年沙淤西二十里為陳霜口河源由虞城縣史家皮家二

口分為両河由鎮里堌二十里至縣境西南合流入陳霜口河南行十里至汪家口西向衝為缺口水漫東流復分為二一衝縣小南門一北行復

西遶縣北門經年為患周城以外汗漫若湖嘉靖二十六年知縣王紹元将汪家口築堤一道長七十四丈七尺厚一丈又為月堤髙厚如之沿堤

上至鎮里堌下至髙良相口為順水堤五十里防禦水患北三里為三里河由虞城縣鎮里堌二十里至縣境吕家集北行二十

里至三里河下二十里至禮河五里入桑葉河九里為九里溝西北十五里為白川河由虞城縣境入

縣囬岡集十五里至白川河下二十里至蔣家營五里入桑葉河二十里為濁河四十里為叚庒河由虞城縣

境入縣囬岡集迤南嘉靖二十四年沙淤坡水漫流至䨇溝集南一里成河三十里至桑葉河四十里至蕭縣境盤岔河北流入胡店溝四十

里為新岔河由虞城縣境北入監城集南四十里至龎家屯下二十里至羊耳河集迤南十五里至羊村集迤北一里至五河三十里

至蕭縣境河東南三十里為龍扒溝通汴嘉靖二十六年沙淤東北二十里為羊耳河碭縣

地𫝑窪仰低下屡經水患地多淤沙浮土雖屡濬鑿成河然一經水漲率