Page:Sibu Congkan Sanbian145-顧炎武-天下郡國利病書-50-13.djvu/82

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


睢寕縣志 知縣申其學申文 切照縣西北一河名曰廟湾上

 通靈璧西水諸湖下通本縣芹溝諸湖迤邐之東則由小河口

 入黄河焉此水離縣治僅二里許淤塞狹隘其𫝑頗髙縣治居

 於東南其𫝑最下且無堤岸蔽障一遇大雨時行河不能容遂

 爾泛濫則東南一𢃄不惟城郭渰沒而居民廬舎蕩然為之一

 空矣使小河䟽濬惟深則宣洩易而其害猶未乆也今則小河

 口又淤塞矣自隆慶三年萬曆九年本縣𬒳沉溺者已十有

 三年於兹幸萬曆十年天乾水涸民畧有更生之望不意今𡻕

 六月十三日不知水從何來偶爾大至平地水深丈餘至七月

 初六日復遭異常暴風猛雨三晝夜方止将城垣侵園居民衝

 沒秋禾顆粒無存其灾害又不减于隆慶間也卑職自到任以

 來日夕與老父講求本縣水灾根柢遂親詣處所踏勘得此水

 自靈璧縣東地名潼郡開一處名曰蘆溝口自本縣西地名子