Page:Sibu Congkan Sanbian145-顧炎武-天下郡國利病書-50-13.djvu/88

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


商税舊例凢淮地所造一應貨物併各䖏來淮𤼵賣之物皆有税名曰商税率三十分賦其一𭣣鈔有差弘治元年改鈔一貫折𭣣銀三厘錢七文折𭣣

銀一分觧京庫其存留者折支官軍俸粮其有工部分司抽分者免 門 攤季税原委舊例原有門攤課税凢民間開店生理俱照頒𤼵時

估則例赴税司上納併入商税支銷嘉靖四十二年准委府佐一員督同税課司官徴收除應淮動支外扣留若干聽管倉主事註銷按季報部餘盡觧京濟

𫟪續據叚絹𥿄果等七舖户井各鎮集頭告稱零星販賣一一納税不便有司亦以𤨏屑生弊乃立毎年包納税銀之法免其隨到隨報惟按季赴司交納名

曰季税其磨房酒麵等店照依鈔貫納銀仍名門攤税各舖牙俱照地方赴府城清江二税課司交納 房 地𢍆税洪武二年凢賣賈田宅

等項除正課外毎𢍆一𥿄納工本銅錢四十文後議無分典賣房田每價一両納税𢍆銀二分三厘一毫五絲充軍餉用復因餉匱至萬曆二十一年五月内

奉文増餉每両徴銀三分四十年十月知府詹士龍詳准院道止税買者其典房田𢍆免税所𭣣銀両原無定額惟以應税者赴司納税觧府𩔗觧北京户部

𫟪充餉凢賣𢍆一張毎銀十両該銀一錢一分六厘 雜 粮四税淮安𥘉無四税嘉靖中淮黄肆毒人多死徙凢所供億有派無𭣣四十五

年知府傳希摰建議撫按題准以過𭐏雜粮比照瓜洲事體每石微銀一厘抵𥙷合屬州縣夏秋税粮民壮軍餉只名一税𨺚慶中水災益甚民不聊生催科

逾拙継守此𡈽者増廣前例遂有脚抽斛抽濟漕三項并前為四因名曰四税雜粮税出自客商脚抽斛抽係抽脚斛人役應得脚價工銀濟漕係抽過壩雜