Page:Sibu Congkan Sanbian146-顧炎武-天下郡國利病書-50-14.djvu/116

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 掘港守備在掘港塲東迤海洋五十里為倭㓂首登要地舊惟

揚州衞遣指揮千户防禦嘉靖三十四年倭夷大舉廵撫都御史

鄭曉奏易把SKchar三十八年廵撫都御史李遂復奏易守偹綂東西

二營 大河營把總司在海門縣境内𥘉無城堡倭難後廵塩御

史崔棟題准遂築正塲及盧便倉二堡東西相望俗名為東西塲

東塲堡内嘉靖間設大河把總官一人領兵千人鎮守萬曆間裁

減 狼山把總司把總一人駐通州亦設于嘉靖中副總兵中軍

所綂陸兵為陸營而守備則專𬋩水寨操演水兵之事 永生洲

遊兵把總萬曆二十五年因倭警及江海冦盗出沒知府郭光復

議以永生洲中踞大江置遊兵把總綂船兵一千人為南北應

督撫都御史禇公鈇題准以江南北各兵五百名餉亦均出近復