Page:Sibu Congkan Sanbian146-顧炎武-天下郡國利病書-50-14.djvu/29

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


𨺚慶四年黄河決崔鎮淮大潰髙家堰水洚洞東注溢山陽髙郵

應興塩諸州縣漂室廬人民無数淮揚墊焉淮既東黄水亦躡

其後決黄浦八淺沙隨水入射陽湖中膠泥填閼入海路大阻乆

之乃東漫塩城之石䃮口及姜家堰破范公堤而出入于海自邵

伯湖南奔𤓰儀入江又旁奪芒稲白塔河以去每𡻕夏秋之交諸

郡縣實土楗城門城不沒者数尺蓋灾甚矣萬曆六年上遣督

河都御史潘季馴行相視乃申平江伯故畫築堤起武家墩經大

小澗至阜寕湖以捍淮東侵築堤清江浦沿栁浦湾迤東以制河

南溢自淮至徐築遥縷隄亘六百里以束水歸漕河暫安唯寳應

越河議尚䆮十年湖益洶湧溺舟撫按臣相継題請給事中陳大

科上䟽極言利害議始決以十二年築新堤一道西仍舊堤加髙