Page:Sibu Congkan Sanbian146-顧炎武-天下郡國利病書-50-14.djvu/63

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


啓俾流沙不積漕渠不壅庻曩時十二萬帑金之費不至付之波

臣無益矣界首故未有越河當湖心極險摧舟甚易葢當時草創

未圗全利今SKchar理河漕劉公議興兹役新舊接築俾舟行者安于

遵陸八 士民其亦尚有永利哉

泰州 河 南運河州治南東抵通州及各塩塲入海西通西運河西運河州治西南舊稱吳王濞開

以通運至海陵倉按阮勝之記云即湾頭至城下運河是也北運河州治北自北関廂東西二𭐏迤東至西溪鎮一百二

十里分為二河一去東二十里至梁垜塲止一去東北 東䑓何垜丁溪等塲又 過塩城縣至新興塲東河州治東三里通

北運河舊志云其水旱亦不 𡻕乆湮塞成化年  彭福開浚濟川河州治南通楊子江賈舶商㠶多由此入

汀河州治北自魚行𭐏直抵興化髙郵寶應即海陵溪也 溪  海陵溪州治八十里入興化境合髙郵河西