Page:Sibu Congkan Sanbian147-顧炎武-天下郡國利病書-50-15.djvu/35

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 筴筴果行又萬年利也為附于篇

 儀真縣知縣况于梧陳議運漕一事関 國大計縣控扼大江為南北

 咽喉地最下水𫝑易涸故自江口抵東関建閘四座蓄水通艘惟夏秋

 江潮獨盛通閘可行冬春潮落必蓄濟而後舟楫可通徃𡻕江西湖廣

 并南京等處兌運粮米計叄千餘艘每以四月渡江正潮盛時隨到進

 閘無俟停止迄今改運冬春之交江潮正落運艘輻輳至必停泊江干

 挨幇候進每日夜乗潮至開一閘進一度隨閉閘以俟前閘之開緩則

 潮落而不及進計一月朔望前後潮頗盛大一日一夜可進百餘艘其

 他日雖拾数艘亦必挑盤殆輕而後能入此群艘鱗集外江逗遛經月

 而風濤之患所不免也備查萬曆肆年拾貳月内風壞運船叁拾餘號

 今年正月𥘉一日風壞肆拾餘號上𧇊 國課下斃旗軍縁以湾泊無