Page:Sibu Congkan Sanbian147-顧炎武-天下郡國利病書-50-15.djvu/56

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


溝通七里溝出蛤拖溝本縣東門外起至流星港軍師廟起至章思蕩蛤

拖溝起至射陽湖各處挑濬計募夫六千以上每夫四十餘工方能集事

毎日該銀三分官藉民力以成工民頼官錢以度日則河堤免衝决之患

民田無旱澇之苦商塩有運載之便附近居民免頻年脩築之煩一舉而

四善備矣至萬曆壬午知縣韓介言於督府凌公雲翼䟽請大開支河于

是督工浚治塩船多由此行数年之後而河復閼矣迨萬曆二十一年

淺潭堤决流沙積澱上流不通次年春復加開濬稍可通舟楫云或問

濬射陽湖以瀦水何如曰水有所歸始不為害夫海水所歸也寳應之水

北從河淮來西從諸山來悉由諸閘洞東下停滀射陽湖不得趋海以至

泥沙淤積湖淺不能容水則泛溢四出東田輒為所苦𡻕旱湖水易涸不

得資以SKchar田議者屡言濬射陽湖是矣先塩城令楊君瑞雲嘗請𤼵帑金