Page:Sibu Congkan Sanbian147-顧炎武-天下郡國利病書-50-15.djvu/59

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


苟且搪塞之患查上年開挑越河估用龍潭等山青荒面石每丈山價二

錢九分今减二錢四分矣舊時石工鏨砌面石一丈工銀一錢三分今减

一錢一分矣以故石塊尖斜鏨砌粗率甚至裏石尤為不堪而灰料汁米

各從裁削欲其堅固得乎故使修隄者黜節省之虗名圗經乆之實際不

惜小費不任匪人何至屡修屡决厪廟堂南顧之憂耶或問寳應越河

淤泥日髙不能瀦水何也今議大挑何如曰按越河於萬曆甲申𡻕開挑

迨五六年後而沙墊底髙由通濟等閘黄水内SKchar沙壅之耳節年河官急

為治標之計束河使窄夫亦有深意焉盖河寛則流緩流緩則沙停沙停

則河塞理固然哉惟窄則流駛而沙隨水刷故束水衝沙以水治水之道

也頃當事者眎河身日髙圖為挑濬之計估用工費三萬餘金及癸己秋

六淺隄决南閘之水北趋北閘之水南趋越河積淤衝刷殆盡至計塞决