Page:Sibu Congkan Sanbian147-顧炎武-天下郡國利病書-50-15.djvu/93

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 城相距百有餘里有堰堤以障水有南北二閘以司啟閉于是東髙西窪両

 得其平雖有旱澇而民不為患 閘 南塘自滄浪亭至河口鎮豊樂橋四

 十五里 北塘自玄武䑓至塩城界首六十里 䃮 南十里亭賈庄舖二

 十里孟家三十里河口通海陵溪四十五里 北平望舖十里土橋口十

 八里火焼舖三十里盧家壩四十里界首口六十里 水利二 自嘉靖三

 十年間漕堤北决髙阜之水擁淮流而東注則自大縱呉公諸湖逆漲而上

 塘閘不足恃矣水天上下一望無際乃至慶曆間而髙堰决淮漲愈甚于是

 始有海口之議海口逺在廟湾而新豊射陽皆其故道新豊便則議開新

 豊射陽淤則議濬射陽愒時玩日迄無成績事在萬曆三年徒廢帑金⿺辶商充𥝠橐不

 得已則北議開石䃮口石䃮口在塩城之東南逼近城廓不利風水頗稱病

 鄰開已旋塞固其所也不得己議開姜家堰姜家堰在塩城之西北舊有海

 口自岡門鎮一十八里至登瀛橋天妃廟下新洋港入于海若使畚鍤具工