Page:Sibu Congkan Sanbian148-顧炎武-天下郡國利病書-50-16.djvu/34

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 北両岸隄防決口皆當修築夫匠粮料之費動以萬計近𡻕河南洊罹災傷人民失業雖安閒優養尚不聊生若加之科差必難堪命請假九

 江淮揚等處鈔関折銀及荆州蕪湖等處抽分料銀各数萬両以備修河之需水患可除而 國計民生兩無所損矣䟽上不報

正徳四年河決楊家口侍𭅺崔巖乃於祥符董盆口寕陵五里舖各開地四十里接黄河故道引水由鳯陽逹亳州又濬孫

 家渡故道十餘里引水由朱𠎣鎮至壽州而合入于淮䟽賈魯舊河四十餘里以殺水𫝑築梁靖口下埽以防衝決會䨙雨暴漲新築臺埽遂

 蕩然無遺矣

八年侍𭅺趙璜䟽分水湏水二河先因崔巖功弗就河遂衝决益甚至是璜乃於滎澤東濬分水河鄭州西鑿湏

 水河䟽亳州河渠自是水𫝑漸殺不為害

嘉靖五年都御史盛應期䟽趙皮寨河弗就應期呉江人以薦起都御史總理河道時工部𭅺中柯維

 熊與之偕維熊言於應期曰 皇上厲精中興明公起自閑廢宜大有樹立以荅休命應期曰諾乃謀䟽趙皮寨支河綿亘数百里以濟運道

 是時趙皮寨為上流其地視河髙数尺而其土又皆沙也隨䟽隨淤乆之功弗成應憂之乃日夜止宿水次復益夫数萬治之益弗就百姓