Page:Sibu Congkan Sanbian148-顧炎武-天下郡國利病書-50-16.djvu/81

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


也自徂冬消落之後始扵文家集之上平䑓集之下分為三四股西南一股經

石榴堌馬腸河龍煥集固鎮驛入㑹河至五河縣地歸淮餘旁溢者仍入永城

𠩄謂汍溢甚濶者也其東南一股即為白河狹可三四丈深可二三丈經桑堌

集何家營離夏邑城西南七八里至胡家橋永城出白洋河查嘉靖六年間黄

河衝决致傷沛縣漕渠廼開濬趙皮寨白河一𢃄分殺水𫝑非正河也東北一

股為响水河至桑堌集興白河合白河至何家營之下無河身從而㪚漫與前

水併歸永城者也何家營之上約七八里為苗家橋其湍𢚩若趋西南可引

入司家道口然一𣲖沮洳距岸八九里中深旁溢阻塞未能挑濬未能且直

射縣城欲委蛇避之未能者也夫苗家橋果可以𭣣㪚漫之水則可開苐水自

八十里上平䑓集已分流矣欲扵此八十里下全而𭣣之恐約束之難春日

㸔水淺澁尚多轉盻洪濤大𤼵杳無涯際東南一𢃄長堤不築則水仍南下