Page:Sibu Congkan Sanbian152-顧炎武-天下郡國利病書-50-20.djvu/18

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


三鎮 安平鎮在兖州府南九十里屬兗州東平東阿陽榖夀張轄朱元名號不一我朝洪武初年改名張秋弘治

六年河决本鎮東口為害甚劇 命平江伯陳鋭副都御史劉大夏治之復平 勅賜今名盖取平成之意也本鎮駐劄有工

 部郎中一員汶上東阿各僉快手二名充用 兖州府管河捕務通判一員東平州僉民壮一十名送𠫊廵捕 夀榖二縣主

 簿衙 荆門驛 税課局 濮州曹州范縣鄆城定陶曹縣夀張水次倉 陽榖東阿夀張樁草厰顔神鎮在青州府

 治西南一百八十里地鄰新泰萊蕪淄川三縣習俗強悍山冦不時𥨸發徃止委府首領官防守後嘉靖十七年因山冦作亂

 兩院題 請專設本府通判一員駐劄該鎮緝捕盗賊受理詞嘉靖三十七年青州兵備副使王呈請兩院題 准建立石

 城𡻕撥新泰萊蕪淄川髙𫟍壽光𫎇隂六縣民壮一百五十名快手六名操練鎮守景芝鎮在青萊二府所屬安丘髙

宻諸城三縣地界各離縣治五十十里中間流寓雜處盗賊生𤼵萬曆七年青州兵備副使周 轉呈 都察院題 准專設

 萊州府通利一員駐劄該鎮無論三縣土著流寓咸聼鈴制仍照顔神鎮事例凡本鎮大小詞訟亦從本官受理髙宻安丘各