Page:Sibu Congkan Sanbian152-顧炎武-天下郡國利病書-50-20.djvu/78

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


西南入蜀山湖昔劉賊之亂攻刼城邑令君左經引泊水自保汶頼以全邑之東南為塹王石橋泊㧞劒泉水滙焉

即桞行泊也民嘗乘旱占種遂履畆而賦至今苦之西南為釣䑓泊則馬踏之餘浸也若魚營周廽四十里

周廽三十里二泊秋夏水漲禾用不殖然來年之入常倍餘田是稱沃𡈽矣 汶

之決口相比如櫛指不勝屈也計其大者則草橋迤上有曹家口七級口大堤

口魏家口赤家口隋家口草橋起迤下有王延口劉盤口近議於此直開支河以逹南旺似拂水之

性洩漕以病民巳何家口馬家口王堂口 按南旺㑹通河之⿱兆目 -- 脊也元人遏汶奉符以

逹任城每至此而舟膠焉自宋司空分汶於此而漕始利矣然汶之稗於漕者

八十有八之泉也非潦也故𭐏於戴村以防其洩而坎河𡻕築沙𭐏以聼潦之

決焉盖以潦水汨濁性復湍悍𫝑惟分洩則力之所衝始微淤之所挾始寡堤

不𡻕潰淺不𡻕填民田亦不𡻕沒厥利溥矣萬曆戊子間𡻕旱泉涸䟽濬復廢

而漕艘始梗行水者見四汶河身漸以淺狹上流之𫝑佹欲西趋石𭐏聿築潦

始為害畚鍤之役無𡻕不勤夫額弗充漸及里甲崇原平壠變為沮洳結茅積