Page:Sibu Congkan Sanbian153-顧炎武-天下郡國利病書-50-21.djvu/26

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


臨清志國家漕運之渠其大𣲖北惟黄河南惟大江帝都始剙大江之東繼

㩀黄河之北適二流㑹極入海之地故曰天下之水㳙滴皆漕吾州又汶衞二

流之中會故曰苐一津汶流者㑹通河也元至元間自安民山開渠導汶絶濟

直抵臨清建牐三十有一度地髙下逺近以節蓄洩永樂九年用濟寜同知潘

叔鄭議命尚書宋禮都督周長𤼵山東丁夫六十萬五千浚而通之以罷海運

者也衞流者永濟渠也始隋焬帝導衛輝蘇門山百門泉東北引淇㵚漳洹之

水爲大河御以廵幸賜名御河或曰漢屯氏河即此流八百里為元城又百五

十里入臨清會汶水以達京師者也二水各能為利害𥘉㑹通入衞自吾州北

河也中縮而尾廻數壊舟乃鑿南河南河值漲則𫝑若建瓴或衞之洚流滚沙

以塞涸則閉 蓄水百夫挽進曰不數船衛水既湍悍而 河近復增入七八

月之間洪濤奔駛隄下䖏一嚙而衍漫常数百頃土人謂之決口子既漂民室