Page:Sibu Congkan Sanbian154-顧炎武-天下郡國利病書-50-22.djvu/49

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 戸為浙江塩運司都運之職每𡻕專從此道駕使船赴北京将

 及二十餘年至大徳七年當䝉官司招顧兩浙上户造船運粮

 脚價一十一兩五錢分撥春夏二運延祐以來各運海船大者

 八九千石小者二千餘石是以海道富盛𡻕運三百六十萬石

 供給京師甚為昜便迤南蕃海船皆從此道貢献放效其路矣

 預備緩急 如遇順風使㠶之時水𫝑顛猛便减㠶幔投奔港汊

 稍泊不得貪程恐風𫝑不止天時昏暮迤逞前行不知宿泊多

 有踈失不可不知遇順風正使㠶間忽轉打頭風便當使回風

 㝷港汉為穩勿得當洋抵睡指望風息恐致踈虞如緩急猝暴

 風奔港灘不及之時急搶上風多抛鐵猫牢繫䋲䌫如重載船

 則頻頻㸃看水倉怕有客水侵入随處劄艌如小船則看風色

 如何别㝷泊處如春夏間於港汊内泊船須要多用壮䋲深打

 樁橛不以早晚恐有山水𤼵洪衝突之患