Page:Sibu Congkan Sanbian156-顧炎武-天下郡國利病書-50-24.djvu/131

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


城後移駐朔州 天順元年置户部督餉𭅺

成化七年置㳺擊將軍 弘治十三年𣸸

置西路恊守都指揮嘉靖十八年置分守

北路參將二十二年置分守南路參將二十

五年置朔州兵備道後移駐陽和為陽和道

 三十七年置大同兵備道駐左衛城

成化二十一年夏四月總督余子俊築長城起大同

中路至偏頭𨵿界六百里時子俊欲大築城增堡

而媒孽者以為糜費旋止 嘉靖二十一年議脩大

同邊垣總督樊⿰糹⿱𢆶匹祖恐虜蹂躪不能築巡撫龍大