Page:Sibu Congkan Sanbian157-顧炎武-天下郡國利病書-50-25.djvu/78

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


渭南志薛騰蛟序渭南稱望縣疆域甚狹廣五十里而近袤百里

而遥南有山磎北有沙鹵渭不灌漑時有衝没而賦溢漢中一郡

渭南不當漢中二十之一民之貧以税之多若矣逮𨺚慶𥘉有令

丈地均糧有司不能履畆但令白報奸民或𨼆或𭔃或竄之軍屯

王荘或為鄰封所攘黠吏乾沒其間地以益少税以益多而民愈

苦矣萬曆十二年有𠕂丈之令有司廢格不行四境扵邑

山川 曰靈䑓山在縣東南峭㧞方整其色蒼欝上有塔七取象

於北斗曰七星塔稍西曰半截山有廟祀蚕神東曰羊峪河又東

曰黒掌峪又北曰寺峪峪口有泉凡十故其村曰十泉村坡曰霧

子坡黒掌之東曰葫蘆峪又東曰箭峪山曰箭峪山有嶺焉曰箭

峪嶺又東南曰青岡坪至東西川之南曰大嶺故其川緫曰大嶺