Page:Sibu Congkan Sanbian159-顧炎武-天下郡國利病書-50-27.djvu/127

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 安人軍故城一曰安仁在衞治西南威戎軍故城在衞治西北三百五十里唐開元杜希望𭣣

 吐蕃置 樹敦城賀真城二城為吐谷渾巢穴元魏恭帝三年凉州刺史史寕破吐谷渾

 南山與突厥木杆分道㧞之曼頭城赤水城隋大業中裴矩擊吐谷渾㧞二城同波堡在

 膚公城南一十五里 同波北堡在廓州西丰里 安川堡在湟州西南八十里

 寕川堡在安川堡南四十里 善治堡在通濟橋北大同堡本古骨龍城接應堡宋政和八年

 賜名 石門堡在徳通城北舊名石門子宋政和中賜名 順通堡在積石軍故城東八十里

 峽口堡在故湟州界王厚𭣣復南宗堡在臨宗砦北一十五里 通湟砦在故湟州東三十里

 瓦吹砦在來賔城東北界一十七里 安隴砦在故湟州西南四十五里徳固砦在綏遠𨵿西界二十里

 臨宗砦在宗谷南去故湟州分界一十一里 綏𫟪砦在衞治東北舊名宗谷是也

 寕塞砦在廓州城東一十七里南至黄河一十五里懐和砦在膚公城西五十三里

 堡塞砦在衛治南保敦谷 清平砦在保敦谷西三十里在故𠋣郭縣南五十里黄沙戍在

 達化縣東綏逺關舊名灑金平在湟州西即今之大峽口也

 浩亹隘在衛治東北故浩亹縣境漢光武建元中先零諸𦍑数萬拒浩亹隘馬武與馬援擊