Page:Sibu Congkan Sanbian159-顧炎武-天下郡國利病書-50-27.djvu/129

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此頁尚未校對


 中改湟州陞饗徳軍節度治宣和中改樂州明洪武十九年置嘉順馬驛又置石千户所嘉靖

 三十三年増置守備萬曆十二年改置䢞撃府城髙四丈下厚三丈五尺廣袤三里三百一十八歩

 古鄯城東去衞二百七十里西漢為龍支縣故地為西部都尉治晋為小晋興城明洪武十九

 年置古鄯馬驛萬曆十二年置守備鎮海城西去衞治四十里唐鄯城縣故城地明萬

 曆二十一年置逰擊府巴州城在張伯東南八十里明洪武十九年置巴州馬驛嘉靖元年

 置防守官平戎城東去衛治七十里漢安夷縣故城地明洪武十九年置平戎馬驛嘉

 靖元年置防官老鴉城東去衛治一百七十里漢破𦍑縣故城地隋改為湟水縣明洪

 武十九年置馬驛嘉靖元年置防守官 水溝城東北去衞治二百一十里明洪武十九

 年置氷溝驛嘉靖中置防守官 鐵厰在北山五十里萬曆二十四年都御史田樂

 檄兵備按察使劉敏寛募鐡師採鑛燒鐵後時不給乆廢塞焉