Page:Sibu Congkan Sanbian160-顧炎武-天下郡國利病書-50-28.djvu/39

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 八十石有竒按松潘乃西蜀之重鎮諸畨之要區東連龍安南接威茂北抵

 胡虜西盡吐蕃西北又與洮岷連壤鎮城衙門関堡之外四面皆畨故經畧

 者謂蜀之各鎮惟松潘純乎邉者也萬曆六年兵備副使楊一桂以人荒沒

 舌丢骨等寨畨民連年侵擾條陳十款一曰鵰除𢙣寨二曰𠑽實行伍三曰

 議處𠑽𤼵四曰揀撥戍守五曰革去遊兵六曰定委要害七曰聯絡墩堡八

 曰設立草塲九曰招復逃亡十曰年終奨戒呈𠃔施行切中𫟪務 茂疊則

 右叅将一員駐劄茂州州有茂州衞遊擊将軍一員駐劄疊溪千户所各路

 把守指揮五員分督関堡自茂州以北鎮戎堡椒園堡長安堡韓胡堡松溪

 堡長寕堡穆肅堡實大関新堡馬路堡小関子抵疊溪千户所北行至漢関

 墩新橋堡普菴堡太平堡永鎮堡抵松潘界又自茂州小東路𡈽地嶺堡鎮

 夷堡関子堡神溪堡𡈽門堡桃平堡抵安綿界又自茂州南路遷橋墩黎薗

 頭白水墩塩盔頭獨脚門楼瞰逺墩四顧墩羊毛坪五星墩文鎮撫村大宗