Page:Sibu Congkan Sanbian161-顧炎武-天下郡國利病書-50-29.djvu/66

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


染聲教習尚衣冠遠者不通漢語衣皮褐喪不棺而火化耐饑寒疊

石爲𥕘以居所名本此其土産𣯛牛毛毯酥油射香香豬白蜜犏牛

馬雞 其山北有蠶陵東有𤛆牛南有排栅北有雲峰各去所城五

六里城三里卽渂江也源出松州與黒水合流入茂州城南有玉

津泉甃以銕瓦接引至城下居人汲之不竭有古積雨臺今爲觀在

治南有石輪寺沿崖皆佛相志云唐貞觀中李將軍所鑴也在治北

四里 廢翼州城在治南寰宇記云唐武德元年置取郡南翼水爲

名六年自左封移州治於翼斜咸亨三年置都督府移就悉州城内

上元二年罷都督移還舊治天寳元年改爲臨翼郡乾元元年復爲

翼州 廢蠶陵縣在治北漢治蠶陵縣屬蜀郡莽改爲歩昌也寰宇

記衛山縣本漢蠶陵縣地註漢書蠶陵故城在翼州翼水縣西有蠶