Page:Sibu Congkan Sanbian161-顧炎武-天下郡國利病書-50-29.djvu/68

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


爲名其一曰眞符縣唐天寳五年分鷄川昭德二縣置眞符縣州所

治也其二曰鷄川縣唐先天二年割翼州翼水縣置天寳五載改屬

眞州其三曰昭德縣舊識臼縣屬悉州天寳元年改屬翼州仍改名

昭德縣五載改屬真州按通典有鷄川昭德二縣唐書云開生獠新

置卽不𫐠年月今茂州鷄宗關名本此地亦相近 四夷考白疊路

生番最惡而五巴豬爲尤甚牛尾麻搭楊柳麥兒次之凡四十八寨

其地南連黒苦西通黑水北接松潘頻年虜去漢人多賣入黒水加

兵征之卽逃入黑水黑水蓋廣饒之地遠近莫知所紀極也 志云

疊溪千户所領長官司二曰疊溪司在治北一里曰鬱卽在治西十

五里疊溪郁氏洪武十年以土酋歸附世其官永樂中頒給印信除

流官吏目一員凡三年貢馬四匹今長官郁孟賢轄河東熟番八寨