Page:Sibu Congkan Sanbian161-顧炎武-天下郡國利病書-50-29.djvu/94

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


夷居之鹽井志云白夷之近漢者能知天變遇日月食少長男女爭

擊箕杆盆勺成聲仰天拜慰婚姻潑水爲媒証産子三日則浴之河

死用塊葬名罷休老人婦人穿無摺桶裙謂脂粉爲解老又能種綿

蠶以織染爲五色絲絨提機作花每叚寛尸餘長二丈一尺粗者

爲錦細者爲土夷考曰馬刺又名瓦刺土官姓阿氏國𥘉歸附

授職世官舊部仍俾綂管賦本衛秋糧百二十石具地接壤雲北勝

州稱饒庶富人亦優馴 打冲河守禦千户所國𥘉立中左一所今

分爲五在衛北百六十里唐爲沙野城今沙平逓運所具舊址也元

爲建昌府瀘州之地 左所土千户所姓利洪武二十五年征月魯

帖木兒賈哈刺土人刺他効順來歸其子刺馬非復貢馬赴京授本

所副千户永樂十一年陞正以别于四所地與丽江永寧二府爲隣