Page:Sibu Congkan Sanbian164-顧炎武-天下郡國利病書-50-32.djvu/24

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


復名之曰觧户盖其役與 國𥘉之糧長同而其人之分任者較之 國

𥘉不止数倍矣又里長十年之中充粮長者一次充見年者亦一次見年

者即直日提牌歛里甲錢以奉各辦之役者也條鞭行而見年無所事事

遂取十甲分為上下令見年亦催徴五甲粮税兼任城垣圩堰等𭛠以分

粮長之勞其法意甚善而行之既乆繁費漸多僅僅三百二十畆之家十

年中迭支兩𭛠欲産業不耗且破不可得矣大率今民𭛠粮長最重見年

次之調劑之使重者减而輕則歷政具有條議存焉

萬曆三十五年光禄寺丞郡人徐公必逹具題白粮利𡚁内開官觧一欵

云差觧各𭛠惟觧米非民不可若絹銀等差决宜官觧但水脚寕過從厚

即於條鞭内派徴盖官代民觧而民厚岀水脚以供官官與民兩得也䟽

下户部覆今後北差除白粮外其絹觧即付之總部府佐南差除糙白外