Page:Sibu Congkan Sanbian164-顧炎武-天下郡國利病書-50-32.djvu/28

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


樂趨庻㡬法行可乆郡紳徐公必逹有䟽云藩臣吳用先行官觧法省僉

各縣觧户甚多父老垂涕誦徳但羡耗浄盡浙竟作貧藩官貧吏書并貧

人情貧乆生他心且合計以圗變法矣必 勅撫按著為定例而後可又

云各縣空𭛠貼銀必如海塩𥘉議配與觧官及承𭛠人對支為妥欲維法

於不壊者公数言盡之矣

北運歷年條議 按北京白粮押運一𭛠惟東南五郡有之吾邑粮僅四

千船止十篷而大家巨室立破於是𭛠者不知凡㡬矣萬曆三十五年

紳徐公必逹為光禄寺丞管理白粮因上䟽極陳其𡚁一曰軍前民後之

狃成説二曰監兊供億煩費三曰官户難催四曰船難僱覔多索詐延挨

五曰水脚短少不時給六曰各関搜貨納税稽留七曰風濤漂𣳚八曰丁

字沽剥船張家湾車運繁難九曰到京露積最苦風雪偷盗十曰批文躭