Page:Sibu Congkan Sanbian164-顧炎武-天下郡國利病書-50-32.djvu/48

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


益通元人承之奸䦨出入者𥨊(“爿”換為“丬”)多勾引廣於是患始興先是元至大中有

倭泊慶元焚掠釁蚤兆矣而 國家𥘉平海内所殱㓕群雄方若張皆在

海上故部黨逋誅不能出者則竄而之海島紏羣倭入㓂掠以故警之發

乃在開國時髙皇實錄載洪武二年倭犯山東淮安明年犯淛東福建

其五年㓂我澉浦殺畧人民而長老亦言洪武四年有海民沈保童用竹

筏載倭登掠海塩事縣首𬒳倭患如此上念區寓新奠海堧獨嬰蠆毒

亟遣帥廵禦又即家起信國公和相視並海要害築城置衞所綂官軍各

占信地戍守其法甚備於是塩之衞所始建一曰海寕衞指揮使司在縣

城内一曰澉浦守禦千户所在澉浦鎮一曰乍浦守禦千户所在乍浦鎮

今析屬平湖二所𨽻衞衞𨽻淛江都指揮使司以内𨽻於左軍都督府有

𤇺堠有寨凡五十有七聮布海岸南屬之海寕所北屬之金山衞境汛月