Page:Sibu Congkan Sanbian164-顧炎武-天下郡國利病書-50-32.djvu/62

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


知縣章士雅正疆界議

凢宇内之設為州縣者鮮不畫疆分界而治矣獨嘉善則可異焉其𥘉割嘉

興以分縣而壌地在華亭吳江之間其田額視各縣獨重盖全浙之稅莫重

于嘉郡而嘉郡之稅莫重于嘉善毎畆賦額無論田之髙下槩以三斗三升

三合起科而徭平又五升有零其視嘉興多九升八合三勺矣視秀水多三

升三合八勺矣其視崇桐且半倍矣田不加腴而賦有偏重且地𫝑卑下東

接三泖西連震澤凢遇水災半為陸沉而積逋数倍於各縣矣以故奸民自

嘉隆來徃徃將田詭𭣣嘉秀以就輕粮其始則曰與彼處兊換而究則兊者

復去而去者不返此𡚁之流至萬曆九年文量持甚盖當時以佐貳掌印推

去嘉秀者三萬一千二百三十八畆八分八厘三毫至十二年𡊮鄉宦厪請

還三千三百四十畆一分而餘田沉埋如故以三萬畆之虗粮復加本縣民