Page:Sibu Congkan Sanbian165-顧炎武-天下郡國利病書-50-33.djvu/93

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 湯溪縣 山口寨在縣南十里二都 大岩寨在縣東南二十里十三都

 蘇村寨在縣南五十里十六都皆 本朝正統十三年按察副使陶成築禦

 括㓂

 金華 鹿田為蘭谿之間道大陽嶺為浦江之險道箬陽輔倉為武義湯溪

 之險道義烏路多平衍惟東北要害 蘭溪 舊有下淮戍三河戌當建徳

 之交防睦㓂之正道也盤山絶頂有古城岩與崧山相聯絡相傳黄巢為㓂

 鄉民于此避亂北可以入浦江 東陽 東通仙居縣及玉山廢縣元𥘉台

 㓂楊鎮龍自此入縣治雖置永寕廵司其𫝑弱故馬𩦲嶺白峯嵬山夾溪皆

 當防守又烏竹通鄞越亦為要路 義烏 南通永康東通東陽而西通諸

 暨元末張士誠嘗自諸暨入㓂 永康 正道自却金舘可抵處州其間道

 去縣八十里為棠溪可通縉雲仙居舊有孝義廵司在靈山去縣百里與棠

 溪聯絡其傍箭山青石三峯宻浦皆嶄嶻嶮𡾟由孝義五十里至馬𩦲嶺為