Page:Sibu Congkan Sanbian166-顧炎武-天下郡國利病書-50-34.djvu/124

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


舊額乃今忽有改吉入淮之議不益商民之困乎夫江廣地方控帶群蠻

襟㑹百粤桴鼔之警𡻕常有之兵饋多取給於商税以南贑吉三府之民

𡻕且消塩二十餘萬計税餉之所入大約吉安十之八南贑十之二若以

吉安復食淮塩是十去其八矣餉将焉頼哉况保昌縣虗粮数多先經両

院具奏以塩稅抵𥙷五千五百餘石数十年來民𫉬蘇息此行塩之利也

又南雄原有黄田江南大坊等䖏撫民強者驢載弱者肩挑咸藉通塩以

資衣食東海之良民新民撑駕艚船以供日用若改吉入淮之議成閉塞

西関貨積而税减不惟兩省兵需無岀保昌浮粮何以抵𥙷新撫負販之

徒何以𠋣頼二十七塲之竈丁家口必束手坐困而百萬船夫生理無依

奈之何不窮且盗也夫塩法之行固以利國亦以便民南雄地方界連南

贑二府而南贑又接壌于𡊮臨吉安其塩順流而下計日可至𫝑易而費