Page:Sibu Congkan Sanbian168-顧炎武-天下郡國利病書-50-36.djvu/106

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


桞州府以指揮一員領之以一班輪戍小水營以指揮一員領之三年而

代得代而歸者操守於本衞又選在衞餘丁常川防守各營又有奉調世

守東安縣者又有戍守廣西興安縣戍守祁陽縣永鎮堡戍守本府永安

營者徃時户籍不明屯田侵𨼆有一軍而占田一二百畆者有一軍而田

不滿二三十畆者至萬曆九年該衞申詳本道轉詳両院奉文清丈多者

攤之不足者𥙷之官舎之家起報餘丁上納子粒田雖明而册尚未定也

迨至十七年守道馬公行委本府林推官改正魚鱗册而又造歸户册每

軍給由票一張上載𡈽名田数計田五十一畆八分軍無不均之歎粮無

竊冐之弊其制詳且善矣又将各軍子粒抵兊月粮官免徴𭣣之勞軍無

包賠之⿰扌⿳丆⺝⿱冖友-- 擾便官便軍誠為両利之法䘏軍屬者詳察而遵行不變邉軍枵