Page:Sibu Congkan Sanbian168-顧炎武-天下郡國利病書-50-36.djvu/139

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


運河經焉先年為積餉之所廢棄倉塲委宜議復南抵水田營通麻

陽逹沅州西接清水營直逹永寕銅仁苗穴北距五寨接清洞乹筸

等哨附設水田中營一設炮楼八曰龍公寨曰芭蕉溪曰銀壺寨曰

沙子凹曰洞溪曰南髙楼曰頭栗山曰中栗山設隘門六曰太平隘

曰成佛隘曰五龍溪曰白茅隘曰楊柳隘曰䨇江口隘苗每跳梁安

寕洛濠為必由之路有警應援安寕両哨為扼吭之區如米岩溪洞

下江皆宜會哨此本哨之喫𦂳也 小坡哨東抵銅信廢哨南接沅

州後山鄉西隣貴筑施溪界北連永寕直通貴苗亞寨本哨為麻陽

屏翰麻陽為辰常襟喉先年徳靖間鹿龍山貴苗直犯沅之江西街

丫喇関湖苗徧滿麻之潭家寨幸調漢土官兵堵截百姓稍寕隆慶

三年守備陳師表議改丫喇関為永寕哨矣嗣後本哨陸續𣸸設小