Page:Sibu Congkan Sanbian168-顧炎武-天下郡國利病書-50-36.djvu/143

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


首營在麻陽濫泥鄉萬曆三十四年建東至新營鎻住南至麻伊下

汊西至髙村梅樹坪苗路北至山窑村冷家凹苗路惟此一路地僻

人稀宻邇鎮苗實係襟喉要害之地最宜防守此本營之喫𦂳也

附拱辰營去郡城北七十里舊竒坪岩凹地外二里生苗屬𡈽官張

勝藻𬋩轄反居十三哨之内為腹心害萬曆四十一年新剏此營真

足扼其咽喉頃者苗更跳梁直犯郡郭外刼掠而去哨官防守之謂

何𡈽官擔承之謂何釋而不問有負此營矣 侯加地曰五谿之防

莫創于苗大都其醜貪餌漢物習剽輕生而無逺志種分生熟生惟

熟所嚮徃生悍熟狡互相林蔓焉其甚者蠢爾奸氓復鄉導之苗不

在藩籬外也又其甚者哨兵本扞禦固吾圉𨓏𨓏脱巾呼道上自决

其藩矣𫝑難禁大羊之不闖也昔議防苗今議防兵兵與苗並議防