Page:Sibu Congkan Sanbian170-顧炎武-天下郡國利病書-50-38.djvu/74

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


有輕重官田有科米三斗上下者以三錢五分爲率五斗者三錢而止七斗者

二錢五分而止⿰糹⿱丿㤙 -- 總之稱官折而蠲其别差若民田之米自五升而上其則不一

丨其間有水塌沙崩浮粮未豁新壅𥘉墾未及首正升科者萬曆七年撫按㑹

題奉 㫖稽覈履畆丈量均勻攤𥙷其畆視田髙下爲差其則以縣原額爲定

截長𥙷短彼此適均則壌成賦民間無不稅之田計畆均粮公家無不田之稅

法最善也其後縣官更代不常而積猾姦胥那移改换悉易其籍除一蠧復生

一蠧卒無有能究詰之者

秋粮 國朝定制宇内郡縣輸粟京師後以閩逺隔山海令官田米各分本折

毎石以五斗折色徴銀觧京以五斗本色米存留各倉民米以十分爲率七分

各徴本色派倉三分徴折價銀觧京即金花銀至沈御史灼奏准凡官米俱折

銀觧京免輸倉民米毎石半本色米五斗輸倉爲官吏師生俸廪(“㐭”換為“面”)及軍士之月

粮半五斗折色徴銀二錢五分中分其半觧京其半凑𥙷各倉粮給軍觧京者