Page:Sibu Congkan Sanbian170-顧炎武-天下郡國利病書-50-38.djvu/77

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


之重免者諸邑丁米稍𥙿與僱直又多贏餘無復輕重不均之嘆矣

丁米料 國朝上供之数洪武間有雜色翎毛皮角弓弦箭及荒絲之貢永樂

以後有紅白糖藥味黄白蠟細茶牲口諸色物料有額辦歳辦雜辦或為本色

或為折色額辦有定額𡻕辦不常徴雜辦於二辦之外又有泛雜名目在成化

間所辦不過十三種弘治間増至二十三正徳間所貢繁多𠋣辦該年里甲名

数細碎増减因革有司莫能究詰吏胥因緑為姦利虗派侵没其𡚁益滋沈御

史灼始通計各縣應辦物料融派丁米㮣徴銀八分送府轉輸民以為便嘉靖

二十六年議附由帖徴銀觧布政司𩔗輸京師先是徴派視料数稍益後因倭

㓂軍興復増其数以𥙷足軍需萬曆六年龎都御史尚鵬議行一條鞭法酌盈

濟虗復以八分為末减而民益稱便矣

鑛冶 論曰山冶之當罷也漢時大夫文學詳哉其言之矣惟是鑛禍最烈亡

命無頼逋逃作奸小則爭掠犬則嘯聚盗之囮㓂之薮也材記 今上壬辰浙