Page:Sibu Congkan Sanbian171-顧炎武-天下郡國利病書-50-39.djvu/24

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


清勾無法於是所存視制額僅五之一屯因失額操因失伍及至有事時廼抽

選軍户以兼團練謂之餘丁軍招集市井無頼謂之募兵調於各省謂之客兵

又増派民户丁粮於舊制外以為一鄉防守謂之民兵與鄉兵兵增於衞所之

外餉増於本折之外皆一時𫞐變非國家經常之規矣足食足兵修舉振飭必

自查復舊制始

廵司 𨺚慶志云洪武至正統年間經畧諸臣江夏侯焦侍𭅺等官自福寕州

以逹漳泉置衞所共二十五廵司四十有五水寨五䖏衞所廵司以控賊於陸

水寨防之於海則知廵司衙門雖小而與水寨同時建設所以聯絡聲𫝑保障

居民也邇年兵餉缺之扣銀觧充似亦一時不得已之𫞐今海防無儆生齒日

繁彼䖏離城窵逺則流官彈壓與弓兵防守皆似難免者况𡈽民魚塩為生慣

習風濤尤堪水𢧐飛石放鏢廼其長技近年屡與賊闘賊亦畏之若以弓兵工

食就彼招募土民籍之於官且耕且守禁其尅削作其鋭氣即勝兵千餘不召