Page:Sibu Congkan Sanbian171-顧炎武-天下郡國利病書-50-39.djvu/52

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


者機兵以備㓂盗按丁粮通融編銀給與團操守城者為工食皆所謂力

役之征也而驛傳之為民害尤甚舊例首截排日子依次應當五年一

週謂之苗當正徳間改徴銀毎米一石徴銀一錢二分觧官給發鋪陳馬匹支銀買辦

謂之官當未㡬復變苗當嘉靖中罷苗當又議募民之有強力者給銀養

贍䇿應曰飬贍夫役又議設夫保十名於均徭内編僉專一在驛領銀供

應民間一值徭編夫保家立敗每使客至驛追呼急迫或分外需索折乾

費用動以百計領官銀則官吏遅留扣折十不給五鄉民至捐産賠累其

鬻妻子殞身命者有之萬曆七年題准行一條鞭時軍門龎公尚鵬所建議其法不論

四差通計一縣𡻕所應起存支用差銀若干両俱于丁粮内均派之徴銀

在官而若官府所當取辦使客所當供應在官諸役及機兵所當僱募悉

官為給而不與於民而里甲照舊催徴自條鞭以後有司有擅用里役者

法𠫵奏總綱機徭站名四差銀数百年民所疾苦一蠲除之小民荷國㤙