Page:Sibu Congkan Sanbian171-顧炎武-天下郡國利病書-50-39.djvu/57

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


於八閩僅䖏一焉其地東南瀕海𡈽人以力畫塩地為埕漉海水注之經

烈日曝即成塩與江淮浙諸塲煑海所成末塩稍異疑周禮所謂盬塩者

塩未煉曰盬塩已煉曰散塩 本 朝天下郡縣所在有塩粮又有塩課塩粮者畧倣

齊管子塩䇿計口食塩計塩籍錢之遺法凢塩皆食於官若男子以丁計

婦人以口計嵗各納米入官支與塩毎丁口納米八升支與食塩三斤後塩不支民納米

如故天順間因鈔法不行乃罷米折徴鈔貫毎口徴鈔六貫每鈔一貫折銅錢二文中半兼𭣣為鈔三

貫錢六文弘治間鈔貫錢俱折徴銀鈔一貫折徴銀三厘錢七文折徴銀一分嘉靖七年御史聶豹

以民間丁料銀太多請以丁料塩鈔合足其数毎丁料銀七分八厘於内折出止筭六分塩鈔每丁

徴銀一分八厘共合七分八厘之数𨺚慶二年塩鈔另派徴有閠年無閠月銀数有差有閠年毎

丁派銀一分六厘七毫八絲七忽七微四𣺌無閠年毎丁派銀一分五厘四毫八絲六忽一微是為塩粮定例而塩課者