Page:Sibu Congkan Sanbian171-顧炎武-天下郡國利病書-50-39.djvu/99

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 未㡬倭人用善水者撈起木石澚口復通嘉靖四十四年劇賊吳平鳩集

 結巢大兵征勦賊黨雖散其地尚為賊窩萬曆𥘉同知羅拱辰相視其地

 議設𠫵将一員統兵屯劄築城三座一在深水澚一在雲盖寺一在龍眼

 沙互相聯絡立墩䑓瞭望調兵哨守計三䖏田約四五萬畆可召軍民給

 牛耕種羅公當時計畫可謂周悉自後題設恊守副SKchar兵駐劄遂巋然重

 鎮矣 南澚遊兵南澚遊兵設於萬曆四年見額福哨冬鳥船三十四

 隻官兵八百七十四員名遇汛貼駕征操軍四百二十名非汛時月團泊

 遊澚輪畨岀哨汛期則分布宫仔前勝澳清澳雲盖寺等信洋防守並專

 屬副總兵綂轄調度

 城堡 漳州𡈽堡舊時尚少惟廵簡司及人煙凑集去䖏設有土城嘉靖

 辛酉年以來㓂賊生𤼵民間圑築土圍土楼日衆沿海地方尤多龍溪

 縣石美𡈽城在二十九都距郡城東七十里嘉靖三十六年里人請建城廣一千四百五十丈有竒 福 河土堡