Page:Sibu Congkan Sanbian172-顧炎武-天下郡國利病書-50-40.djvu/11

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


交廣記秦兼天下改州牧為刺史朱明之時則岀廵行封部玄英之月則還詣天府表奏刺史言其刺舉不法史者使也盖秦

令御史監郡即刺史也漢𥘉省御史監郡及平南越始置郡守及縣令長

舊志漢𥘉省御史監郡及平南越置南海郡守秩二千石省郡丞而别置者四員曰属國都尉曰督郵曰功曹吏曰司倉𠫵軍

縣置令長又於南海郡置圃羞官於番禺置鹽官於中宿置洭浦官他郡𩔗此交趾部刺史實復監之

後為州牧佐以别駕治中都尉南海合浦朱崖儋耳四郡属交趾部桂陽郡始興湞洭則属𠛼

州郡守銅印黄綬刺史察黒綬以下迄呉分交為廣而廣州刺史晋迄南朝兼督

他州舊志武帝元封五年乃置部刺史秩六百石掌奉詔六條察州居部九歲舉為守相而南海属交趾部又置郡文學

以領學官子弟景帝中元二年更郡守為太守置治中别駕以貳之成帝綏和元年詔刺史位下大夫而臨二千石輕重不相

凖更為州牧秩真二千石位次九卿王莾時改太守曰太尹漢中興益重其任或以尚書令僕射出為郡或自郡守入為三公